BOTOX HELPT TEGEN DEPRESSIE

WIEMOOIWILZIJN NIEUWS 1 Comment

Een veel gehoorde klacht over het effect van Botox is dat het lastiger is om emoties van een gezicht af te lezen. Gevoelens als kwaadheid bijvoorbeeld, worden in het gezicht vertaald naar een uitdrukking waarbij de fronsrimpel wordt gevormd. Handig als je een acteur bent maar als je last hebt van depressie zou het vormen van de gezichtsuitdrukking de depressieve gevoelens kunnen versterken volgens onderzoek.

Het onderzoek dat is gepubliceerd in de Journal of Psychiatric Research was het eerste dat het effect van botuline toxine op depressie onderzocht. Aan het onderzoek deden 30 personen met een gecategoriseerde zware depressie mee. De ene helft kreeg tijdens het onderzoek injecties met Botox, de andere helft met een placebo.

Om het effect te meten werd de schaal van Hamilton gebruikt, welke hulpverleners vraagt hun patiënten te schalen van 0 tot 66 waarbij een score van 0-7 als normaal wordt gezien en alles boven de 20 duidt op een depressie.

Na 6 weken werd bij beiden groepen een vermindering van hun depressieve gevoelens gemeten. De groep die de placebo injecties kreeg had een 9% verminderen van hun klachten terwijl de groep die geïnjecteerd werd met Botox een wonderbaarlijke 42% vermindering van hun klachten had.

Reden om het onderzoek te starten was voor de wetenschappers de signalen van cliënten die na een Botox behandeling aangaven beter gehumeurd te zijn. De studie lijkt het idee te bevestigen dat gezichtsuitdrukkingen er niet alleen zijn om emoties op andere over te brengen, maar belangrijk zijn voor de geëmotioneerde persoon om de gevoelens te indentificeren en te ervaren.

 

BRON: MEDICAL DAILY

Reageer 1

  1. Pingback: MOOIER LITTEKEN DOOR BOTOX - wiemooiwilzijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *